Zasady zakupów w naszej witrynie internetowej.

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.plytacmb.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.plytacmb.pl jest prowadzony przez firmę:

     e-PROJECT21 Bolesław Witczak
     ul. Odległa 64, 64-500 Szamotuły Poland

     NIP PL7871405672
     REGON 630929426

     Tel. : +48 531 956 511

3. Adres siedziby i do korespondencji:

     e-PROJECT21 Bolesław Witczak
     ul. Odległa 64, 64-500 Szamotuły

     e-mail: info@plytacmb.pl 

4. Zakup w sklepie internetowym www.plytacmb.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez wypełnianie instrukcji wyświetlanych na ekranie zakończonych wyborem sposobu płatności. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, nie jest konieczne założenie konta użytkownika, ale dzięki niemu można obserwować i nadzorować samodzielnie status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma e-PROJECT21 Bolesław Witczak zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

6. Firma e-PROJECT21 Bolesław Witczak zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.plytacmb.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

8. Firma e-PROJECT21 Bolesław Witczak wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

III. Sposoby wysyłki i formy transportu

1. Zamówiony towar na terenie Polski wysyłany jest wg następujących zasad:

 a. zamówienia płyt realizowane są z odbiorem własnym przez Zamawiającego, lub realizowane przez PlytaCMB.pl z dodatkową opłatą za transport wg wspólnych uzgodnień z Zamawiającym.

 b. pozostałe materiały wg indywidualnych ustaleń z Zamawiającym

2. Zamówione towary poza teren Polski są dostarczane wyłącznie wg indywidualnych uzgodnień potwierdzonych pisemnie.

IV. Zasady płatności za zamówiony towar

1. Zamawiający, po wybraniu towaru przechodzi do modułu płatności wybierając jedną z opcji: tradycyjny przelew na konto lub system PayPal.

2. Stosujemy również inny model płatności: 30% zadatku po złożeniu zamówienia, pozostałą kwotę, 70% przed załadunkiem. W tym przypadku jest dostępna wyłącznie opcja przelewu bankowego na konto.

3. Obsługa sklepu w celu weryfikacji złożonego zamówienia skontaktuje się z Zamawiającym, a następnie prześle potwierdzenie terminu realizacji zamówienia.

4. Realizacja zamówienia następuje w czasie 3 - 4 tygodni od dnia odnotowania wpływu zadatku na konto bankowe.

V. Zwroty i reklamacje

1. Z uwagi na specyfikę zamawianego towaru zwroty i/ lub reklamacje muszą być rozpatrywane w kontekście przyjętych do realizacji zamówień i/ lub potwierdzeń zamówień oraz bezwzględnie zgłoszone w formie pisemnej. Ponieważ jest to tak zwany towar "pod klienta" wszelkie niezgodności muszą być rozpatrywane indywidualnie.

VI. Postanowienia końcowe

1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym www.plytacmb.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

3. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia na stronie "Regulamin Sklepu".

4. Zmiany regulaminu nie dotyczą Formularzy, które wcześniej zostały skutecznie przesłane przez Zamawiających.

5. Postanowienia niniejszego regulaminu zostały przetłumaczone maszynowo z języka polskiego na język czeski, angielski, niemiecki i rosyjski. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wiążąca będzie wersja polska.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r. 

Zostaw wiadomość. Pracujemy: Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00, Sobota 09:00-12:00