Zásady ochrany osobních údajů na webu www.plytacmb.pl

1. Obecné informace

Tato Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytovaných Uživateli v souvislosti s jejich používáním služeb www.plytacmb.pl prostřednictvím Webových stránek.

2. Správcem osobních údajů obsažených na webových stránkách je:

     e-PROJECT21 Bolesław Witczak
     ul. Odległa 64, 64-500 Szamotuły, Polsko

     NIP 7871405672
     REGONové číslo 630929426

3. V zájmu bezpečnosti nám svěřených údajů jsme vyvinuli vnitřní postupy a doporučení, abychom zabránili předávání údajů neoprávněným osobám. Kontrolujeme jejich plnění a neustále kontrolujeme jejich soulad s příslušnými právními akty - zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování elektronických služeb, jakož i všemi druhy výkonných aktů a právními předpisy Společenství.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatele a v případech, kdy zákon zmocňuje správce ke zpracování osobních údajů na základě zákona nebo za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi stranami.

5. Web shromažďuje informace o uživatelích a jejich chování těmito způsoby:

     a) prostřednictvím informací dobrovolně zapsaných do formulářů

     b) shromažďováním „cookies“ [viz zásady týkající se „cookies“].

6. Web shromažďuje informace dobrovolně poskytnuté uživatelem.

7. Shromážděné osobní údaje jsou použity pouze pro účely vyplňování objednávek a informování o akcích.

8. Osobní údaje ponechané na webových stránkách nebudou prodány nebo zpřístupněny třetím stranám v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

9. Údaje obsažené ve formuláři si může prohlížet každá fyzická osoba, která je tam umístila. Tato osoba má také právo kdykoli změnit a požádat o zastavení zpracování svých údajů na www.plytacmb.pl.

10. Vyhrazujeme si právo na změnu zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách, které mohou být ovlivněny vývojem internetové technologie, možnými změnami v zákoně v oblasti ochrany osobních údajů a vývojem našich webových stránek. O všech změnách vás budeme informovat viditelným a srozumitelným způsobem.

11. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky fungují nezávisle na našich webových stránkách a nejsou nijak kontrolovány webovou stránkou www.plytacmb.pl. Tyto webové stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů a předpisy, které doporučujeme přečíst.

12. Ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů na webové stránce www.plytacmb.pl byla automaticky přeložena z polštiny do češtiny, angličtiny, němčiny a ruštiny. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi bude mít přednost polská verze.

V případě pochybností ohledně některého z ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů jsme k dispozici - naše údaje naleznete v záložce - KONTAKT.

Zanechat vzkaz. Pracujeme: pondělí - pátek 09:00 - 17:00, sobota 09:00 - 12:00