Instalacja paneli fotowoltaicznych na płycie dachowej

Aby budynek wytrzymał obciążenie ogniwami słonecznymi, najlepiej, jeśli tego typu inwestycja zostanie zaplanowana już na etapie projektowania obiektu. Istnieje jednak możliwość montażu paneli fotowoltaicznych także w późniejszym czasie, pod warunkiem, że zostaną spełnione odpowiednie warunki i nie ucierpi na tym pokrycie dachowe. W naszym artykule poruszamy tematykę instalacji nowoczesnych systemów, wykorzystujących energię słoneczną. Podajemy również możliwe kierunki rozwoju branży fotowoltaicznej.

Gdzie najlepiej montować ogniwa słoneczne?

Chociaż panele fotowoltaiczne nadają się do umieszczenia bezpośrednio na ziemi, rzadko są instalowane na gruncie. Jest to bowiem rozwiązanie mało ekonomiczne. Ogniwa zajmują dużo miejsca, które może być wykorzystane w innym celu, na przykład na uprawy lub do rekreacji. Jeśli są montowane na budynku jednorodzinnym, to można umieścić je na dachu lub elewacji. Najwięcej energii otrzymuje się jednak z instalacji założonej na większym obiekcie, na przykład płycie dachowej obiektu magazynowego czy sportowego.

Niezależnie od tego czy ogniwa słoneczne mają znaleźć się na gruncie, elewacji czy dachu ważne, aby zamontować je w miejscu, które nie jest zacienione. Im większy będzie obszar oddziaływania słońca, tym więcej potrzebnej energii uda się uzyskać.

Ustawienie paneli fotowoltaicznych względem słońca

Jeśli inwestycja w nowoczesny system pozyskiwania energii ze słońca ma się zwrócić, bardzo ważne jest usytuowanie modułów. Ogólna zasada mówi, aby nigdy nie montować paneli fotowoltaicznych w kierunku północnym. W takim ustawieniu przez większość czasu w ciągu dnia będą pozostawały zacienione, co sprawi, że inwestycja nie będzie opłacalna.

Dokładne umiejscowienie ogniw powinno być uzależnione od kąta padania promieni słonecznych oraz od czasu, w którym występuje największe zapotrzebowanie na energię: po czy przed południem. W zależności od tego panele fotowoltaiczne powinny być ustawione w kierunku południowo-zachodnim lub południowo-wschodnim. Istnieją również urządzenia ruchome, które można pochylić pod najbardziej optymalnym kątem w zależności od aktualnej pory roku.

Sposoby instalacji paneli fotowoltaicznych na płycie dachowej

W przypadku montażu modułów słonecznych na budynku sportowym, magazynowym czy przemysłowym, bardzo istotne jest ich odpowiednie przytwierdzenie do płyt warstwowych, z których zwykle w takich obiektach wykonane jest pokrycie dachowe. Przybliżamy więc dwa standardowe rozwiązania wykorzystywane w branży, a wymagające użycia szyny, mocowanej do płyty dachowej, a następnie do paneli fotowoltaicznych:

1. montaż przy zastosowaniu uchwytów trapezowych i wkrętów farmerskich,
2. przytwierdzanie ogniw za pomocą wkrętów blacharskich.

Pierwsze rozwiązanie polega na przymocowaniu szyny do płyty dachowej z użyciem uchwytów trapezowych dobranych do rodzaju zewnętrznej blachy pokrycia. Przytwierdza się je po bokach płyty. Z kolei w drugim podejściu można przytwierdzić szynę za pomocą wkrętów z kołnierzem uszczelniającym. Niezależnie od tego, jaki typ montażu zostanie wybrany, stosuje się jeszcze dodatkowe uszczelki.

Ograniczenie w montażu ogniw słonecznych

Chociaż podane sposoby instalacji paneli fotowoltaicznych są obecnie najczęściej stosowane, nie oznacza to, iż nie są obarczone pewnym ryzykiem. Mając świadomość dotyczącą działań niepożądanych, można jednak zapobiec związanym z nimi konsekwencjom. Główna zasada mówi o tym, że należy zadbać o odpowiednie umiejscowienie punktów mocowań, gdyż nie mogą się one znajdować na styku dwóch płyt warstwowych. W przeciwnym razie można doprowadzić do sytuacji, w której dach będzie po prostu nieszczelny i z budynku będzie uciekać duża ilość ciepła.

Co do zasady, metody instalacji paneli fotowoltaicznych do płyty dachowej, należą do bardzo prostych. Znając ogólne zasady, można więc łatwo wykonać niezbędne działania. Doświadczony monter z pewnością sobie z tym poradzi.

Dobór płyt warstwowych pod instalację paneli

Czy opisane w naszym artykule działania montażowe sprawdzą się w przypadku każdej płyty warstwowej? Niestety nie, dlatego przed podjęciem czynności w celu instalacji paneli fotowoltaicznych należy upewnić się, że zewnętrzna blacha płyty dachowej posiada odpowiednią grubość. W przeciwnym razie może się okazać, że jej obciążenie będzie zbyt duże, a ponadto pokrycie dachowe w miejscach mocowań nie będzie dostatecznie szczelne.

Aby uniknąć podanych problemów, najlepiej pod położenie paneli fotowoltaicznych zastosować płytę warstwową, w której zewnętrzna blacha będzie miała grubość 0,7 milimetra.

Jakie są perspektywy rozwoju fotowoltaiki?

Obserwując branżę związaną z produkcją ogniw słonecznych, można stwierdzić, że w Polsce ten rynek wciąż dopiero się rozwija. Boryka się również z pewnymi problemami takimi, jak konkurencja chińskich producentów paneli fotowoltaicznych czy brak miejsc, w których można by stworzyć duże elektrownie, bazujące na energii słonecznej. Kolejną trudnością jest brak konkretnych, z góry ustalonych wytycznych dotyczących grubości płyt warstwowych, na których można by instalować ogniwa. Być może problem ten zostanie rozwiązany dzięki producentom płyt, którzy zaproponują rozwiązania stworzone typowo pod montaż paneli fotowoltaicznych. Z pewnością ułatwiłoby to podejmowanie decyzji inwestorom już na etapie projektowania budynku magazynowego czy przemysłowego.

Zastosowanie ogniw słonecznych na dużych obiektach

O korzyściach płynących z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii wciąż mówi się mało, co może przekładać się na wolniejszy rozwój związanych z nimi branż. Należy przy tym podkreślić, że montaż ogniw słonecznych na prywatnych budynkach to niewielki zysk energetyczny. Są to działania potrzebne, lecz niedające zbyt wiele w kontekście gospodarczym. Dla dobra gospodarki oraz środowiska naturalnego, do tego typu rozwiązań należy przekonywać raczej przedsiębiorców, dysponujących większą przestrzenią dachową. Pozwoli to lepiej skorzystać z możliwości paneli fotowoltaicznych i przełoży się na zaspokojenie części popytu na energię.

Zostaw wiadomość. Pracujemy: Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00, Sobota 09:00-12:00